ANJANEYAR SAHASRANAMAMThis is a featured page

ANJANEYAR SAHASRANAMAM - Saranathan

ஸ்ரீ ஹநுமத் ஸஹஸ்ர நாமாவளி

ஓம் ஹநுமதே நம:
ஓம் ஸ்ரீப்ரதாயா நம:
ஓம் வாயு புத்ராயா நம:
ஓம் மேத்யாயா நம:
ஓம் அனகாய நம:
ஓம் உஜ்ஜ்வலாய நம:
ஓம் அம்ருத்யவே நம:
ஓம் வீர வீராய நம:
ஓம் க்ராமவாஸாய நம:
ஓம் ஜநாச்'ரயாய: நம: 10
ஓம் தனதாய நம:
ஓம் நிர்குணாகாராய நம:
ஓம் வீராய நம:
ஓம் நிதிபதயே நம:
ஓம் முனயே நம:
ஓம் பிங்காக்ஷாய நம:
ஓம் வரதாய நம:
ஓம் வாக்மிநே நம:
ஓம் ஸீதாசோ'கவிநாச'நாய நம:
ஓம் சி'வாய நம: 20
ஓம் ச'ர்மபராய நம:
ஓம் வ்யக்தாய நம:
ஓம் வ்யக்தா வ்யாக்தாய நம:
ஓம் ரஸாதராய நம:
ஓம் பிங்கேசா'ய நம:
ஓம் பிங்கரோம்ணே நம:
ஓம் ச்'ருதிகம்யாய நம:
ஓம் ஸநாதநாய நம:
ஓம் அநாதயே நம:
ஓம் பகவதே நம: 30
ஓம் தேவாய நம:
ஓம் விச்'வஹேதவே நம:
ஓம் ஜநார்தநய நம:
ஓம் ஆஜ்ஞா கர்த்ரே நம:
ஓம் விச்'வேசா'ய நம:
ஓம் விச்'வநாதாய நம:
ஓம் ஹரீச்'வராய நம:
ஓம் பர்காய நம:
ஓம் ராமாய நம:
ஓம் ராமபக்தாய நம: 40
ஓம் கல்யாண ப்ரக்ருதயே நம:
ஓம் ஸ்திராய நம:
ஓம் விச்'வம்பராய நம:
ஓம் விச்'வமூர்த்தயே நம:
ஓம் விச்'வாகாராய நம:
ஓம் விச்'வபாய நம:
ஓம் விச்'வாத்மநே நம:
ஓம் விச்'வஸேவ்யாய நம:
ஓம் விச்வாய நம:
ஓம் விச்வ பராய நம: 50
ஓம் ஹராய நம:
ஓம் விச்'வசேஷ்டாய நம:
ஓம் விச்'கம்யாய நம:
ஓம் விச்'வத்யேயாய நம:
ஓம் கலாதராய நம:
ஓம் ப்லவங்கமாய நம:
ஓம் கபிச்'ரேஷ்டாய நம:
ஓம் ஜ்யேஷ்டாய நம:
ஓம் விச்'வாய நம:
ஓம் வநேசராய நம: 60
ஓம் பாலாய நம:
ஓம் வ்ருத்தாய நம:
ஓம் யூநே நம:
ஓம் தத்வாய நம:
ஓம் தத்வகம்யாய நம:
ஓம் ஸநாதநாய நம:
ஓம் அஞ்ஜநாஸூநவே நம:
ஓம் அவ்யக்ராய நம:
ஓம் க்ராமசா'ந்தாய நம:
ஓம் தராதராய நம: 70
ஓம் புவே நம:
ஓம் புவாய நம:
ஓம் ஸுவ: நம:
ஓம் மஹாலோகாய நம:
ஓம் ஜநலோகாய நம:
ஓம் தபஸே நம:
ஓம் அவ்யயாய நம:
ஓம் ஸத்யாய நம:
ஓம் ஓங்காரகம்யாய நம:
ஓம் ப்ரணவாய நம: 80
ஓம் வ்யாபகாய நம:
ஓம் அமலாய நம:
ஓம் சி'வதர்ம ப்ரதிஷ்டாத்ரே நம:
ஓம் ராமேஷ்டாய நம:
ஓம் பல்குந ப்ரியாய நம:
ஓம் கோஷ்பதீக்ருத வாராச'யே நம:
ஓம் பூர்ணகாமாய நம:
ஓம் தராபதயே நம:
ஓம் ரக்ஷோக்நாய நம:
ஓம் புண்டரீகாக்ஷாய நம: 90
ஓம் ச'ரணாகதவத்ஸலாய நம:
ஓம் ராக்ஷஸீ ப்ராணதாத்ரே நம:
ஓம் ரக்ஷ: ப்ராணபஹாரகாய நம:
ஓம் பூர்ணஸத்யாய நம:
ஓம் பீதவாஸஸே நம:
ஓம் திவாகர ஸமப்ரபாய நம:
ஓம் த்ரோணஹர்த்ரே நம:
ஓம் ச'க்திநேத்ரே நம:
ஓம் ச'க்திராக்ஷஸ மாரகாய நம:
ஓம் அக்ஷக்நாய நம: 100
ஓம் ராமதூதாய நம:
ஓம் சா'கிநீ ஜீவிதாபஹாய நம:
ஓம் பூபூகார ஹதாராதயே நம:
ஓம் கர்வ வர்தித மர்தநாய நம:
ஓம் ஹேதவே நம:
ஓம் ஹேது பாவாய நம:
ஓம் விச்'வபக்தாய நம:
ஓம் ஜகத் குருவே நம:
ஓம் ஜகத்த்ராத்ரே நம:
ஓம் ஜகந்நாதாய நம: 110
ஓம் ஜகதீசா'ய நம:
ஓம் ஜநேச்'வராய நம:
ஓம் ஜயஸ்ரீசா'ய நம:
ஓம் ஹரீசா'ய நம:
ஓம் கருடஸ்மய பஞ்ஜநாய நம:
ஓம் பார்த்த த்வஜாய நம:
ஓம் வாயுபுத்ராய நம:
ஓம் அமிதபுச்சாய நம:
ஓம் அமிதப்ரபாய நம:
ஓம் ப்ரஹ்மபுச்சாய நம: 120
ஓம் பரப்ரஹ்மணே நம:
ஓம் புச்சாய நம:
ஓம் ராமேஷ்டகாரகாய நம:
ஓம் ஸுக்ரீவாதி யுதாய நம:
ஓம் ஜ்ஞாநிநே நம:
ஓம் வாநராய நம:
ஓம் வாநரேச்'வராய நம:
ஓம் கல்பஸ்தாயிநே நம:
ஓம் சிரஞ்ஜீவீநே நம:
ஓம் தபநாய நம: 130
ஓம் ஸதாசி'வாய நம:
ஓம் ப்ரஸந்நாய நம:
ஓம் ஸத்கதயே நம:
ஓம் முக்தயே நம:
ஓம் புக்திதாய நம:
ஓம் கீர்த்திதாயகாய நம:
ஓம் கீர்த்தயே நம:
ஓம் கீர்த்தி ப்ரதாய நம:
ஓம் ஸமுத்ராய நம:
ஓம் ஸ்ரீபதயே நம: 140
ஓம் சி'வாய நம:
ஓம் உததிக்ரமணாய நம:
ஓம் தேவாய நம:
ஓம் ஸம்ஸாரபயநாச'நாய நம:
ஓம் வாரதி஢ பந்தநகராய நம:
ஓம் விச்'வ ஜேத்ராய நம:
ஓம் விச்'வ ப்ரதிஷ்டிதாய நம:
ஓம் லங்காரயே நம:
ஓம் காலபுருஷாய நம:
ஓம் லங்கேச' க்ருஹபஞ்ஜநாய நம: 150
ஓம் பூதவாஸாய நம:
ஓம் வாஸுதேவாய நம:
ஓம் தேவஸ்ரீரியே நம:
ஓம் புவநேச்'வராய நம:
ஓம் ஸ்ரீராமகார்ய காரிணே நம:
ஓம் லங்கா ப்ராஸாத பஞ்ஜநாய நம:
ஓம் க்ருஷ்ணாய நம:
ஓம் க்ருஷ்ண ஸ்துதாய நம:
ஓம் சா'ந்தாய நம:
ஓம் சாந்திதாய நம: 160
ஓம் விச்வபாவநாய நம:
ஓம் விச்'வபோக்த்ரே நம:
ஓம் தமோரிக்நாய நம:
ஓம் ப்ரஹ்மசாரிணே நம:
ஓம் ஜிதேந்த்ரியாய நம:
ஓம் ஊர்த்வகாய நம:
ஓம் லாங்குலீநே நம:
ஓம் மாலீநே நம:
ஓம் லாங்கூலஹத ராக்ஷஸாய நம:
ஓம் ஸமீரதநயாய நம: 170
ஓம் வீராய நம:
ஓம் வீரமாராய நம:
ஓம் ஜயப்ரதாய நம:
ஓம் ஜகந்மங்களதாய நம:
ஓம் புண்யாய நம:
ஓம் புண்யச்'ரவணகீர்த்தநாய நம:
ஓம் புண்யகீர்த்தியே நம:
ஓம் புண்யகதயே நம:
ஓம் ஜகத்பாவந பாவநாய நம:
ஓம் தேவேசா'ய நம: 180
ஓம் அமிதமேதாவிநே நம:
ஓம் ராமபக்தி விதாயகா
ஓம் த்யாத்ரே நம:
ஓம் த்யேயாய நம:
ஓம் பவாய நம:
ஓம் ஸாக்ஷீணே நம:
ஓம் சேதஸே நம:
ஓம் சைதந்ய விக்ரஹாய நம:
ஓம் ஜ்ஞாநதாய நம:
ஓம் ப்ராணதாய நம: 190
ஓம் ப்ராணாய நம:
ஓம் ஜகத் ப்ராணாய நம:
ஓம் ஸமீரணாய நம:
ஓம் விபீஷண ப்ரியாய நம:
ஓம் ஸூராய நம:
ஓம் பிப்பலாச்'ரய ஸித்திதாய நம:
ஓம் ஸித்தாச்'ரயாய நம:
ஓம் காலகாலாய நம:
ஓம் மஹோக்ஷாய நம:
ஓம் காலஜாந்தகாய நம: 200
ஓம் லங்கேச' நிதநஸ்தாயினே நம:
ஓம் லங்காதாஹகாய நம:
ஓம் ஈஸ்வராய நம:
ஓம் சந்தர ஸூர்யாக்நி நேத்ராய நம:
ஓம் காலாக்நயே நம:
ஓம் ப்ரளயாந்தகாய நம:
ஓம் கபீசா'ய நம:
ஓம் கபிசா'ய நம:
ஓம் பூர்ணாய நம:
ஓம் ச'சி'நே நம: 210
ஓம் த்வாதச' ராசி'காய நம:
ஓம் ஸர்வாச்'ரயாய நம:
ஓம் அப்ரமேயாத்மநே நம:
ஓம் தேவதாரி நிவாரகாய நம:
ஓம் ராமத்யேயாய நம:
ஓம் ஹ்ருஷீகேசா'ய நம:
ஓம் விஷ்ணுபக்தாய நம:
ஓம் மஹாபலிநே நம:
ஓம் தேவாரி தர்ப்பக்நாய நம:
ஓம் ஹந்த்ரே நம: 220
ஓம் தர்த்ரே நம:
ஓம் கர்த்ரே நம:
ஓம் ஜகத்ப்ரபவே நம:
ஓம் நகர க்ராம பாலாய நம:
ஓம் சு'த்தாய நம:
ஓம் புத்தாய நம:
ஓம் நிரந்தராய நம:
ஓம் நிரஞ்ஜநாய நம:
ஓம் நிர்விகல்பாய நம:
ஓம் குணாதீதாய நம: 230
ஓம் பயங்கராய நம:
ஓம் ஹநூமதே நம:
ஓம் துராராத்யாய நம:
ஓம் தபஸ் ஸாத்யாய நம:
ஓம் மஹேச்'வராய நம:
ஓம் ஜாநகீ கநசோ'காதேரபஹர்த்ரே நம:
ஓம் பராத்பராய நம:
ஓம் வாங்மயாய நம:
ஓம் ஸரஸாய நம:
ஓம் த்ருப்தாய நம: 240
ஓம் தாரணாய நம:
ஓம் ப்ரக்ருதயே நம:
ஓம் பராய நம:
ஓம் பாக்யதாய நம:
ஓம் நிர்மமாய நம:
ஓம் நேத்ரே நம:
ஓம் புச்ச லங்காவிதாஹகாய நம:
ஓம் புச்சபத்த யாதுதாநாய நம:
ஓம் யாதுதாந ரிபுப்ரியாய நம:
ஓம் பாபாபஹாரிணே நம: 250
ஓம் பூதேசா'ய நம:
ஓம் லோகேசா'ய நம:
ஓம் ஸத்கதி ப்ரதாய நம:
ஓம் ப்லவங்கமேச்'வராய நம:
ஓம் க்ரோதாய நம:
ஓம் க்ரோத ஸம்ரக்தலோசநாய நம:
ஓம் க்ரோதஹர்த்ரே நம:
ஓம் பாபஹர்த்ரே நம:
ஓம் பக்தாபயவர ப்ரதாய நம:
ஓம் பக்தாநுகம்பாய நம: 260
ஓம் விச்'வேசா'ய நம:
ஓம் புருஹூதாய நம:
ஓம் புரந்தராய நம:
ஓம் அக்நயே நம:
ஓம் விபாவஸவே நம:
ஓம் பாஸ்வதே நம:
ஓம் யமாய நம:
ஓம் நிர்ருதயே நம:
ஓம் வருணாய நம:
ஓம் வாயு கதிமதே நம: 270
ஓம் வாயவே நம:
ஓம் கௌபேராய நம:
ஓம் ஈச்'வராய நம:
ஓம் ரவயே நம:
ஓம் சந்த்ராய நம:
ஓம் குஜாய நம:
ஓம் ஸௌம்யாய நம:
ஓம் குரவே நம:
ஓம் காவ்யாய நம:
ஓம் ச'நைச்'சராய நம: 280
ஓம் ராஹவே நம:
ஓம் கேதவே நம:
ஓம் மருதே நம:
ஓம் ஹோத்ரே நம:
ஓம் தார்த்ரே நம:
ஓம் ஹர்த்ரே நம:
ஓம் ஸமீரஜாய நம:
ஓம் மச'கீக்ருததேவாரயே நம:
ஓம் தைத்யாரயே நம:
ஓம் மதுஸூதநாய நம: 290
ஓம் காமாய நம:
ஓம் கபயே நம:
ஓம் காமபாலாய நம:
ஓம் கபிலாய நம:
ஓம் விச்'வஜீவநாய நம:
ஓம் பாகீரதீ பதாம்போஜாய நம:
ஓம் ஸேதுபந்தவிசா'ரதாய நம:
ஓம் ஸ்வாஹாரூபாய நம:
ஓம் ஸ்வதாரூபாய நம:
ஓம் ஹவ்யவாஹாய நம: 300
ஓம் ப்ரகாச'காய நம:
ஓம் ஸ்வப்ரகாசா'ய நம:
ஓம் மஹாவீராய நம:
ஓம் லகவே நம:
ஓம் அமித விக்ரமாய நம:
ஓம் ப்ரடீநோட்டீநகாய நம:
ஓம் ஸ்ரீமதே நம:
ஓம் ஸத்கதயே நம:
ஓம் புருஷோத்தமாய நம:
ஓம் ஜகதாத்மநே நம: 310
ஓம் ஜகத்யோநயே நம:
ஓம் ஜகதந்தாய நம:
ஓம் அநந்தகாய நம:
ஓம் விபாப்மநே நம:
ஓம் நிர்மலாய நம:
ஓம் க்ரோத மயாய நம:
ஓம் மஹதே நம:
ஓம் அஹங்க்ருதயே நம:
ஓம் ஹிரண்மயாய நம:
ஓம் புராணாய நம: 320
ஓம் கேசராய நம:
ஓம் பூசராய நம:
ஓம் மநவே நம:
ஓம் ஹிரண்யகர்பாய நம:
ஓம் ஸூத்ராத்மநே நம:
ஓம் ராஜராஜாய நம:
ஓம் விசா'ம்பதயே நம:
ஓம் காய நம:
ஓம் வாயவே நம:
ஓம் ப்ருதிவ்யை நம: 330
ஓம் அத்ப்யோ நம:
ஓம் வஹ்நயே நம:
ஓம் திக்பாலாய நம:
ஓம் க்ஷேத்ரஜ்ஞாய நம:
ஓம் க்ஷேத்ரபாலாய நம:
ஓம் பிப்பலீக்ருத ஸாகராய நம:
ஓம் ப்ரதிக்ராமஸ்திதாய நம:
ஓம் ஸாதவே நம:
ஓம் ஸ்பூர்த்திதாத்ரே நம:
ஓம் குணாகராய நம: 340
ஓம் நக்ஷத்ரமாலிநே நம:
ஓம் பூதாத்மநே நம:
ஓம் ஸுரபயே நம:
ஓம் கல்பபாதபாய நம:
ஓம் சிந்தாமணயே நம:
ஓம் குணநிதயே நம:
ஓம் ப்ரஜாத்வாராய நம:
ஓம் அநுத்தமாய நம:
ஓம் புண்யச்'லோகாய நம:
ஓம் புராராதயே நம: 350
ஓம் ஜ்யோதிஷ்மதே நம:
ஓம் ச'ர்வரீபதயே நம:
ஓம் கிலகிலாராவ ஸந்தஸ்த பூதப்ரேதபிசா'சகாய நம:
ஓம் ருணத்ரயஹராய நம:
ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம:
ஓம் ஸபலாய நம:
ஓம் ஸுகதயே நம:
ஓம் பும்ஸே நம:
ஓம் அபஸ்மாரஹராய நம:
ஓம் ஸமர்த்ரே நம: 360
ஓம் ச்'ருதயே நம:
ஓம் காதாயை நம:
ஓம் ஸ்ம்ருதயே நம:
ஓம் முநயே நம:
ஓம் ஸ்வர்கத்வாராய நம:
ஓம் ப்ரஜாத்வாராய நம:
ஓம் மோக்ஷத்வாராய நம:
ஓம் பதீச்'வராய நம:
ஓம் நாதரூபாய நம:
ஓம் பரப்ரஹ்மணே நம: 370
ஓம் ப்ரஹ்மபுச்சாய நம:
ஓம் புராதநாய நம:
ஓம் ஏகாய நம:
ஓம் அநேகாய நம:
ஓம் ஜநாய நம:
ஓம் சு'க்லாய நம:
ஓம் ஸ்வயம்ஜ்ஜோதிஷே நம:
ஓம் அநாகுலாய நம:
ஓம் ஜ்யோதிர் ஜ்யோதிஷே நம:
ஓம் ரஸாதயே நம: 380
ஓம் ஸாத்விகாய நம:
ஓம் ராஜஸத்தமாய நம:
ஓம் தமோஹர்த்ரே நம:
ஓம் நிராலம்பாய நம:
ஓம் நிராதாராய நம:
ஓம் குணாகாராய நம:
ஓம் குணாச்'ரயாய நம:
ஓம் குணமயாய நம:
ஓம் ப்ருஹதகாயாய நம:
ஓம் ப்ருஹத்யச'ஸே நம: 390
ஓம் ப்ருஹத்தநவே நம:
ஓம் ப்ருஹத்பாதாய நம:
ஓம் ப்ருஹந்மூர்த்நே நம:
ஓம் ப்ருஹத்ஸ்வநாய நம:
ஓம் ப்ருஹத்பாஹவே நம:
ஓம் ப்ருஹ்மவாஸஸே நம:
ஓம் ப்ருஹந்நேத்ராய நம:
ஓம் ப்ருஹத்தநவே நம:
ஓம் ப்ருஹத்யத்நாய நம:
ஓம் ப்ருஹத்கண்டாய நம: 400
ஓம் ப்ருஹத்புச்சாய நம:
ஓம் ப்ருஹத்கராய நம:
ஓம் ப்ருஹத்கதயே நம:
ஓம் ப்ருஹத்ஸேவ்யாய நம:
ஓம் ப்ருஹல்லோக பலப்ரதாய நம:
ஓம் ப்ருஹத்சக்தயே நம:
ஓம் ப்ருஹத்வாஞ்ச்சாய நம:
ஓம் பலதாய நம:
ஓம் ப்ருஹதீச்'வராய நம:
ஓம் ப்ருஹல்லோகநுதாய நம: 410
ஓம் த்ருஷ்டாய நம:
ஓம் வித்யாதாத்ரே நம:
ஓம் ஜகத்குரவே நம:
ஓம் தேவாசார்யாய நம:
ஓம் ஸத்யவாதிநே நம:
ஓம் ப்ரஹ்மவாதிநே நம:
ஓம் கலாதராய நம:
ஓம் ஸப்தபாதாளகாமிநே நம:
ஓம் மலயாசல ஸம்ச்'ரயாய நம:
ஓம் உத்தராசா'ஸ்தியாய நம: 420
ஓம் ஸ்ரீதாய நம:
ஓம் திவ்யௌஷதிவசா'ய நம:
ஓம் ககாய நம:
ஓம் சா'காம்ருகாய நம:
ஓம் கபீந்த்ராய நம:
ஓம் புராணாய நம:
ஓம் ப்ராணஸஞ்சாராய நம:
ஓம் சதுராய நம:
ஓம் ப்ராஹ்மணாய நம:
ஓம் யோகிநே நம: 430
ஓம் யோகிகம்யாய நம:
ஓம் பராத்பராய நம:
ஓம் அநாதி நிதநாய நம:
ஓம் வ்யாஸாய நம:
ஓம் வைகுண்டாய நம:
ஓம் ப்ருதிவீபதயே நம:
ஓம் பராஜிதாய நம:
ஓம் பராராதயே நம: ஓம் ஸதாந்நதாய நம:
ஓம் தயாயுதாய நம: 440
ஓம் கோபாலாய நம:
ஓம் கோபதயே நம:
ஓம் கோப்த்ரே நம:
ஓம் கோபாய நம:
ஓம் கோப மநோஹராய நம:
ஓம் மநோயோகிநே நம:
ஓம் ஸதாயோகிநே நம:
ஓம் ஸம்ஸார பயநாச'நாய நம:
ஓம் அர்த்திநே நம:
ஓம் அர்த்தாய நம: 450
ஓம் அர்த்த தத்வஜ்ஞாய நம:
ஓம் தத்வாய நம:
ஓம் தத்வ ப்ரகாச'காய நம:
ஓம் சு'த்தாய நம:
ஓம் புத்தாய நம:
ஓம் நித்யமுக்தாய நம:
ஓம் பயஹாராய நம:
ஓம் ஜயத்ரதாய நம:
ஓம் பலதாய நம:
ஓம் அமிதமாயாய நம: 460
ஓம் மாயாதீதாய நம:
ஓம் விமத்ஸராய நம:
ஓம் மாயா நிர்ஜித ரக்ஷஸே நம:
ஓம் மாயா நிர்மித விஷ்டபாய நம:
ஓம் மாயாச்'ரயாய நம:
ஓம் நிர்லோபாய நம:
ஓம் மாயா நிர்வர்த்தகாய நம:
ஓம் ஸுகிநே நம:
ஓம் ஸுகாய நம:
ஓம் ஸுகப்ரதாய நம: 470
ஓம் நாகாய நம:
ஓம் மஹேச' க்ருத ஸம்ஸ்தவாய நம:
ஓம் மஹேச்'வராய நம:
ஓம் ஸத்ய ஸந்தாய நம:
ஓம் ச'ரபாய நம:
ஓம் கலிபாவநாய நம:
ஓம் கலயே நம:
ஓம் கல்யாணதாய நம:
ஓம் கல்யாய நம:
ஓம் கலாவதே நம: 480
ஓம் கலிதாரகாய நம:
ஓம் கபிச்'ரேஷ்டாய நம:
ஓம் காந்தவபுஷே நம:
ஓம் தச'கண்ட குலாந்தகாய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ர கந்தர பல வித்வம்ஸந விசக்ஷணாய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ரபாஹவே நம:
ஓம் ஸஹஜாய நம:
ஓம் த்விபாஹவே நம:
ஓம் த்விபுஜாய நம:
ஓம் அமராய நம: 490
ஓம் சதுர்புஜாய நம:
ஓம் தச'புஜாய நம:
ஓம் ஹயக்ரீவாய நம:
ஓம் ககாநநாய நம:
ஓம் கபிவக்த்ராய நம:
ஓம் கபிபதயே நம:
ஓம் நரஸிம்ஹாய நம:
ஓம் மஹாத்யுதயே நம:
ஓம் பீஷணாய நம:
ஓம் பாவகாய நம: 500
ஓம் வந்த்யாய நம:
ஓம் வராஹாய நம:
ஓம் வாயுரூபத்ருதே நம:
ஓம் லக்ஷ்மண ப்ராண தாத்ரே நம:
ஓம் பராஜித தசா'நநாய நம:
ஓம் பாரிஜாத நிவாஸிநே நம:
ஓம் வடவே நம:
ஓம் வசந கோவிதாய நம:
ஓம் ஸுரஸாஸ்யாத் விநிர்முக்தாய நம:
ஓம் ஸிம்ஹிகா ப்ராணஹாரகாய நம:510
ஓம் லங்காலங்கார வித்வம்ஸிநே நம:
ஓம் ப்ருஷதம்ச'க ரூபத்ருதே நம:
ஓம் ராத்ரிஸஞ்சார குச'லாய நம:
ஓம் ராத்ரிஞ்சர க்ருஹாக்நிதாய நம:
ஓம் கிங்கராந்தகராய நம:
ஓம் ஜம்புமாலி ஹந்த்ரே நம:
ஓம் உக்ர ரூபத்ருதே நம:
ஓம் ஆகாச'சாரிணே நம:
ஓம் ஹரிணாய நம:
ஓம் மேகநாத ரணேத்ஸுகாய நம: 520
ஓம் மேககம்பீர நிநதாய நம:
ஓம் மைராவண குலாந்தகாய நம:
ஓம் காலநேமி ப்ராணஹாரிணே நம:
ஓம் மகரீசா'பமோக்ஷதாய நம:
ஓம் க்ராணாய நம:
ஓம் கந்தாய நம:
ஓம் ஸ்பர்ச'நாய நம:
ஓம் ஸ்பர்சா'ய நம:
ஓம் அஹங்காரமாநஸாய நம:
ஓம் நீதயே நம: 530
ஓம் நேத்ரே நம:
ஓம் அதிகம்யாய நம:
ஓம் வைகுண்டாய நம:
ஓம் பஜநப்ரியாய நம:
ஓம் கிரீசா'ய நம:
ஓம் கிரிஜாகாந்தாய நம:
ஓம் தூர்வாஸஸே நம:
ஓம் கவயே நம:
ஓம் அங்கிரஸே நம:
ஓம் ப்ருகவே நம: 540
ஓம் வஸிஷ்டாய நம:
ஓம் ச்யவநாய நம:
ஓம் நாரதாய நம:
ஓம் தும்புரவே நம:
ஓம் பலாய நம:
ஓம் விச்'வக்ஷேத்ராய நம:
ஓம் விச்'வபீஜாய நம:
ஓம் விச்'வநேத்ராய நம:
ஓம் விச்'வஜிதே நம:
ஓம் யாஜகாய நம: 550
ஓம் யஜமாநாய நம:
ஓம் பாவகாய நம:
ஓம் பித்ருப்யோ நம:
ஓம் ச்'ரத்தாயை நம:
ஓம் புத்தயே நம:
ஓம் க்ஷமாயை நம:
ஓம் தந்த்ராய நம:
ஓம் மந்த்ராய நம:
ஓம் மந்த்ரயுதாய நம:
ஓம் ஸுராய நம: 560
ஓம் ராஜேந்த்ராய நம:
ஓம் பூபதயே நம:
ஓம் ருண்ட மாலிநே நம:
ஓம் ஸம்ஸார ஸாரதயே நம:
ஓம் கணபாய நம:
ஓம் கேச'வாய நம:
ஓம் ப்ராத்ரே நம:
ஓம் பித்ரே நம:
ஓம் மாத்ரே நம:
ஓம் மாருதயே நம: 570
ஓம் ஸஹஸ்ரமூர்த்நே நம:
ஓம் அநேகாஸ்யாய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ரபதே நம:
ஓம் காமஜிதே நம:
ஓம் காமதஹநாய நம:
ஓம் காமாய நம:
ஓம் காம பலப்ரதாய நம:
ஓம் முத்ராபஹாரிணே நம:
ஓம் ரக்ஷோக்நாய நம: 580
ஓம் நாதைகமுகராய நம:
ஓம் அமலாய நம:
ஓம் நகதம்ஷ்ட்ராயுதாய நம:
ஓம் விஷ்ணவே நம:
ஓம் பக்தாபயவரப்ரதாய நம:
ஓம் தர்பக்நே நம:
ஓம் தர்பதாய நம:
ஓம் த்ருஷ்ட்ரே நம:
ஓம் ச'தமூர்த்தியே நம:
ஓம் அமூர்த்திமதே நம: 590
ஓம் மஹாநிதியே நம:
ஓம் மஹாபாகாய நம:
ஓம் மஹாகர்ப்பாய நம:
ஓம் மஹாநிதயே நம:
ஓம் மஹாகாராய நம:
ஓம் மஹாயோகிநே நம:
ஓம் மஹாதேஜஸே நம:
ஓம் மஹாத்யுதயே நம:
ஓம் மஹாகர்மணே நம:
ஓம் மஹாநாதாய நம: 600
ஓம் மஹாமந்த்ராய நம:
ஓம் மஹாமதயே நம:
ஓம் மஹாச'நாய நம:
ஓம் மஹோதாராய நம:
ஓம் மஹாதேவத்மகாய நம:
ஓம் விபவே நம:
ஓம் ரௌத்ரகர்மணே நம:
ஓம் க்ரூரகர்மணே நம:
ஓம் ரத்ந நாபாய நம:
ஓம் க்ருதாகமாய நம: 610
ஓம் அம்போதி லங்கநாய நம:
ஓம் ஸிம்ஹாய நம:
ஓம் ஸத்யதர்ம ப்ரமோதநாய நம:
ஓம் ஜிதாமித்ராய நம:
ஓம் ஜயத்ஸேநாய நம:
ஓம் விஜயாய நம:
ஓம் வாயுவாஹநாய நம:
ஓம் ஜீவாய நம:
ஓம் தாத்ரே நம:
ஓம் ஸஹஸ்ராம்ச'வே நம: 620
ஓம் முகுந்தாய நம:
ஓம் பூரிதக்ஷிணாய நம:
ஓம் ஸித்தார்தாய நம:
ஓம் ஸித்திதாய நம:
ஓம் ஸித்த ஸங்கல்பாய நம:
ஓம் ஸித்திஹேதுகாய நம:
ஓம் ஸப்தபாதாளசரணாய நம:
ஓம் ஸப்தர்ஷி கணவந்திதாய நம:
ஓம் ஸப்தாப்தி லங்கநாய நம:
ஓம் வீராய நம: 630
ஓம் ஸப்தவீபோரு மண்டலாய நம:
ஓம் ஸப்தாங்கராஜ்ய ஸுகதாய நம:
ஓம் ஸப்தமாத்ரு நிஷேவிதாய நம:
ஓம் ஸப்தஸ்வர்லோக மகுடாய நம:
ஓம் ஸப்தஹோத்ரே நம:
ஓம் ஸ்வராச்'ரயாய நம:
ஓம் ஸப்தச்சந்தோநிதயே நம:
ஓம் ஸப்தச் சாந்தஸே நம:
ஓம் ஸப்தஜநாச்'ரயாய நம:
ஓம் ஸப்தஸ்வரூப கீதாய நம: 640
ஓம் ஸப்தபாதாள ஸம்ச்'ரயாய நம:
ஓம் மோதாவிநே நம:
ஓம் தார்மிகாய நம:
ஓம் சோ'க ஹாரிணே நம:
ஓம் தௌர்பாக்யநாச'நாய நம:
ஓம் ஸர்வவச்'யகராய நம:
ஓம் கர்ப தோஷக்நே நம:
ஓம் புத்ரபௌத்ரதாய நம:
ஓம் ப்ரதிவாதி முகஸ்தம்பாய நம:
ஓம் துஷ்டசித்த ப்ரஸாதநாய நம:650
ஓம் பராபிசாரச'மநாய நம:
ஓம் து:க்கக்நே நம:
ஓம் பந்தமோக்ஷதாய நம:
ஓம் நவத்வாரபுராதாராய நம:
ஓம் நவதவார நிகேதநாய நம:
ஓம் நரநாரயண ஸ்துத்யாய நம:
ஓம் நவநாத மஹேச்'வராய நம:
ஓம் மேகலிநே நம:
ஓம் கவசிநே நம:
ஓம் கட்கிநே நம: 660
ஓம் ப்ராஜிஷ்ணவே நம:
ஓம் ஜிஷ்ணுஸாரதயே நம:
ஓம் பஹுயோஜந: விஸ்தீர்ண புச்சாய நம:
ஓம் புச்ச ஹதாஸுராய நம:
ஓம் துஷ்டக்ரஹ நிஹந்த்ரே நம:
ஓம் பிசாசக்ரஹகாதகாய நம:
ஓம் பாலக்ரஹ விநாசா'ய நம:
ஓம் தர்மநேத்ரே நம:
ஓம் க்ருபாகராய நம:
ஓம் உக்ரக்ருத்யாய நம: 670
ஓம் உக்ர வேகாய நம:
ஓம் உக்ரநேத்ராய நம:
ஓம் ச'தக்ரதவே நம:
ஓம் ச'தமந்யு ஸ்துதாய நம:
ஓம் ஸ்துத்யாய நம:
ஓம் ஸ்துத ஸ்தோத்ராய நம:
ஓம் மஹாபலாய நம:
ஓம் ஸமக்ர குணசா'லிநே நம:
ஓம் வ்யக்ராய நம:
ஓம் ரக்ஷோ விநாச'நாய நம: 680
ஓம் ரக்ஷோக்நிதாவாய நம:
ஓம் ப்ரஹ்மேசா'ய நம:
ஓம் ஸ்ரீதராய நம:
ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம:
ஓம் மேகநாதாய நம:
ஓம் மேகரூபாய நம:
ஓம் மேகவ்ருஷ்டி நிவாரகாய நம:
ஓம் மேகஜீவநஹேதவே நம:
ஓம் மேகச்'யாமாய நம:
ஓம் பராத்மகாய நம: 690
ஓம் ஸமீரதநயாய நம:
ஓம் யோத்தே நம:
ஓம் தத்வ வித்யா விசா'ரதாய நம:
ஓம் அமோகாய நம:
ஓம் அமோக வ்ருஷ்டயே நம:
ஓம் இஷ்டதாய நம:
ஓம் அரிஷ்டநாச'நாய நம:
ஓம் அர்தாய நம:
ஓம் அநர்தாபஹாரிணே நம:
ஓம் ஸமர்த்தாய நம: 700
ஓம் ராமஸேவகாய நம:
ஓம் அர்த்திநே நம:
ஓம் தந்யாய நம:
ஓம் புராராதயே நம:
ஓம் புண்டரீகாக்ஷாய நம:
ஓம் ஆத்மபுவே நம:
ஓம் ஸங்கர்ஷணாய நம:
ஓம் விசு'த்தாத்மநே நம:
ஓம் வித்யாராச'யே நம:
ஓம் ஸுரேச்'வராய நம: 710
ஓம் அசலாய நம:
ஓம் தாரகாய நம:
ஓம் நித்யாய நம:
ஓம் ஸேதுக்ருதே நம:
ஓம் ராம ஸாரதயே நம:
ஓம் ஆநந்தாய நம:
ஓம் பரமாநந்தாய நம:
ஓம் மத்ஸ்யாய நம:
ஓம் கூர்மாய நம:
ஓம் நிதிச்'ரயாய நம: 720
ஓம் வாரஹாய நம:
ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம:
ஓம் வாமநாய நம:
ஓம் ஜமதக்நிஜாய நம:
ஓம் ராமாய நம:
ஓம் க்ருஷ்ணாய நம:
ஓம் சி'வாய நம:
ஓம் பௌத்தாய நம:
ஓம் கல்கயே நம:
ஓம் ராமாச்'ரயாய நம: 730
ஓம் ஹராய நம:
ஓம் நந்திநே நம:
ஓம் ப்ருங்கிநே நம:
ஓம் சண்டிநே நம:
ஓம் கணேசா'ய நம:
ஓம் கணஸேவிதாய நம:
ஓம் கர்மாத்யக்ஷாய நம:
ஓம் ஸுராராத்யாய நம:
ஓம் விச்'ராமாய நம:
ஓம் ஜகதீபதயே நம: 740
ஓம் ஜகந்நாதய நம:
ஓம் கபீசா'ய நம:
ஓம் ஸர்வா வாஸாய நம:
ஓம் ஸதாச்'ரயாய நம:
ஓம் ஸுக்ரீவாதி ஸ்துதாய நம:
ஓம் தாந்தாய நம:
ஓம் ஸர்வ கர்மாய நம:
ஓம் பலப்ரதாய நம:
ஓம் நகதாரித ரக்ஷஸே நம:
ஓம் நகாயுத்த விசா'ரதாய நம: 750
ஓம் குச'லாய நம:
ஓம் ஸுபலாய நம:
ஓம் சே'ஷாய நம:
ஓம் வாஸுகயே நம:
ஓம் தக்ஷகாய நம:
ஓம் ஸ்வர்ண வர்ணாய நம:
ஓம் பலாட்யாய நம:
ஓம் புரஜேத்ரே நம:
ஓம் அகநாச'நாய நம:
ஓம் கைவல்யரூபாய நம: 760
ஓம் கைவல்யாய நம:
ஓம் கருடாய நம:
ஓம் பந்நகாய நம:
ஓம் உரகாய நம:
ஓம் கில்கில்ராவ ஹதாராதயே நம:
ஓம் கர்வபர்வத பேதநாய நம:
ஓம் வஜ்ராங்காய நம:
ஓம் வஜ்ர வஜ்ரிணே நம:
ஓம் பக்தவஜ்ர நிவாரகாய நம:
ஓம் நாகாயுதாய நம: 770
ஓம் மணிக்ரீவாய நம:
ஓம் ஜ்வாலாமாலிநே நம:
ஓம் பாஸ்கராய நம:
ஓம் ப்ரௌடாய நம:
ஓம் ப்ரதாபாய நம:
ஓம் தபநாய நம:
ஓம் பக்ததாப நிவாரகாய நம:
ஓம் ச'ரணாய நம:
ஓம் ஜீவநாய நம:
ஓம் போக்த்ரே நம: 780
ஓம் நாநாசேஷ்டாய நம:
ஓம் அசஞ்சலாய நம:
ஓம் ஸ்வஸ்திமதே நம:
ஓம் ஸ்வஸ்திதாய நம:
ஓம் ஸ்வஸ்தாய நம:
ஓம் சா'தநாய நம:
ஓம் பவநாத்மஜாய நம:
ஓம் பாவநாய நம:
ஓம் பவநாய நம:
ஓம் காந்தாய நம: 790
ஓம் பக்தாங்காய நம:
ஓம் கஹநாய நம:
ஓம் அபலாய நம:
ஓம் மேகநாதரிபவே நம:
ஓம் மேக நாத ஸம்ஹ்ருத ராக்ஷஸாய நம:
ஓம் க்ஷராய நம:
ஓம் அக்ஷராய நம:
ஓம் விநீதாத்மநே நம:
ஓம் வாநரேசா'ய நம:
ஓம் ஸதாங்கதயே நம: 800
ஓம் ஸ்ரீகண்டாய நம:
ஓம் சி'தி கண்டாய நம:
ஓம் ஸஹாயாய நம:
ஓம் ஸர்வநாயகாய நம:
ஓம் அஸ்தூலாய நம:
ஓம் அனனவே நம:
ஓம் பர்காய நம:
ஓம் தேவாய நம:
ஓம் ஸம்ஸ்ருதிநாச'நாய நம:
ஓம் அத்யாத்மவித்யா ஸாராய நம: 810
ஓம் அத்யாத்மகுச'லாய நம:
ஓம் ஸுதியே நம:
ஓம் அகல்மஷாய நம:
ஓம் ஸத்யஹேதவே நம:
ஓம் ஸத்யதாய நம:
ஓம் ஸத்யகோசராய நம:
ஓம் ஸத்யகர்பாய நம:
ஓம் ஸத்யரூபாய நம:
ஓம் ஸத்யாய நம:
ஓம் ஸத்ய பராக்ரமாய நம: 820
ஓம் அஞ்ஜநா ப்ராணலிங்காய நம:
ஓம் வாயுவம்சோத்பவாய நம:
ஓம் ஸுதயே நம:
ஓம் பத்ரரூபாய நம:
ஓம் ருத்ரமூர்த்தயே நம:
ஓம் ஸுரூபாய நம:
ஓம் சித்ரரூபத்ருதே நம:
ஓம் மைநாகவந்திதாய நம:
ஓம் ஸூக்ஷ்ம தர்ச'நாய நம:
ஓம் விஜயாய நம: 830
ஓம் ஜயாய நம:
ஓம் க்ராந்த திங்மண்டலாய நம:
ஓம் ருத்ராய நம:
ஓம் ப்ரகடீக்ருத விக்ரமாய நம:
ஓம் கம்புகண்டாய நம:
ஓம் ப்ரஸந்நாத்மநே நம:
ஓம் ஹ்ரஸ்வநாஸாய நம:
ஓம் வ்ருகோதராய நம:
ஓம் லம்போஷ்டாய நம:
ஓம் குண்டலிணே நம: 840
ஓம் சித்ர மாலிநே நம:
ஓம் யோகவிதாம் வராய நம:
ஓம் விபச்'சிதே நம:
ஓம் ப்ரவராய நம:
ஓம் நம்ரவிக்ரஹாய நம:
ஓம் அநந்யசா'ஸநாய நம:
ஓம் பல்குநீஸூநவே நம:
ஓம் அவ்யக்ராய நம:
ஓம் யோகாத்மநே நம:
ஓம் யோகதத்பராய நம: 850
ஓம் யோக வித்யாயை நம:
ஓம் யோக கர்த்ரே நம:
ஓம் யோக யோநயே நம:
ஓம் திகம்பராய நம:
ஓம் அகாராதி ஹகாராந்த வர்ண நிர்மத விக்ரஹாய நம:
ஓம் உலூகலமுகாய நம:
ஓம் ஸித்த ஸம்ஸ்துதாய நம:
ஓம் பரமேச்'வராய நம:
ஓம் ச்'லிஷ்டஜங்காய நம:
ஓம் ச்'லிஷ்டஜாநவே நம: 860
ஓம் ச்'லிஷ்டபாணயே நம:
ஓம் சி'காதராய நம:
ஓம் ஸுச'ர்மணே நம:
ஓம் அமிதச'ர்மணே நம:
ஓம் நாரயண பராயணாய நம:
ஓம் ஜிஷ்ணவே நம:
ஓம் ப்ராஜிஷ்ணவே நம:
ஓம் ரோசிஷ்ணவே நம:
ஓம் க்ரஸிஷ்ணவே நம:
ஓம் ஸ்தாணவே நம: 870
ஓம் ஹரிருத்ராநுஸேவ்யாய நம:
ஓம் கம்பநாய நம:
ஓம் பூமி கம்பநாய நம:
ஓம் குணப்ரவாஹாய நம:
ஓம் ஸூத்ராத்மநே நம:
ஓம் வீதராகாய நம:
ஓம் ஸ்துதிப்ரயாய நம:
ஓம் நாககந்யா பயத்வம்ஸிநே நம:
ஓம் ருதுபர்ணாய நம:
ஓம் கபாலப்ருதே நம: 880
ஓம் அநாகுலாய நம:
ஓம் அபயாய நம:
ஓம் உபயாய நம:
ஓம் அநபாயாய நம:
ஓம் வேதபாரகாய நம:
ஓம் அக்ஷராய நம:
ஓம் புருஷாய நம:
ஓம் லோக நாதாய நம:
ஓம் ருக்ஷ ப்ரபவே நம:
ஓம் த்ருடாய நம: 890
ஓம் அஷ்டாங்கயோக பலபுஜே நம:
ஓம் ஸத்யஸந்தாய நம:
ஓம் புருஷ்டுதாய நம:
ஓம் ச்'மசா'ந ஸ்தாந நிலயாய நம:
ஓம் ப்ரேத வித்ராவண க்ஷமாய நம:
ஓம் பஞ்சாக்ஷர பராய நம:
ஓம் பஞ்ச மாத்ருகாய நம:
ஓம் ரஞ்ஜநாய நம:
ஓம் த்வஜாய நம:
ஓம் யோகிநீ ப்ருந்நவந்த்யாய நம: 900
ஓம் ஸ்ரீரியே நம:
ஓம் ச'த்ருக்நாய நம:
ஓம் அநந்தவிக்ரமாய நம:
ஓம் ப்ரஹ்மசாரிணே நம:
ஓம் இந்த்ரிய ரிபவே நம:
ஓம் த்ருததண்டாய நம:
ஓம் தசா'த்மகாய நம:
ஓம் அப்ரபஞ்சாய நம:
ஓம் ஸதாகாராய நம:
ஓம் சூ'ராய நம: 910
ஓம் ஸேநா விதாரகாய நம:
ஓம் வ்ருத்தாய நம:
ஓம் ப்ரமோதாய நம:
ஓம் ஆநந்தாய நம:
ஓம் ஸப்தஜிஹ்வாய பதின் தராய நம:
ஓம் ஸர்வத்வாராய நம:
ஓம் புரத்வாராய நம:
ஓம் ப்ரத்யக்ராய நம:
ஓம் ஸாமகாயநாய நம:
ஓம் ஷட்சக்ரதாம்நே நம: 920
ஓம் ஸ்வர்லோக பயஹ்ருதே நம:
ஓம் மாநதாய நம:
ஓம் மனஸே நம:
ஓம் ஸர்வவச்'யகராய நம:
ஓம் ச'க்தயே நம:
ஓம் அநந்தயே நம:
ஓம் அநந்த மங்களாய நம:
ஓம் அஷ்டமூர்த்திதராய நம:
ஓம் நேத்ரே நம:
ஓம் விரூபாய நம: 930
ஓம் ஸ்மரஸுந்தராய நம:
ஓம் தூமகேதவே நம:
ஓம் மஹாகேதவே நம:
ஓம் ஸத்யகேதவே நம:
ஓம் மஹாரதாய நம:
ஓம் நதீப்ரியாய நம:
ஓம் ஸ்வதந்த்ராய நம:
ஓம் மேகலிநே நம:
ஓம் டமருப்ரியாய நம:
ஓம் லோஹாங்காய நம: 940
ஓம் ஸர்வவிதே நம:
ஓம் ஸ்ரக்விணே நம:
ஓம் ஷட்கலாய நம:
ஓம் ஸர்வாய நம:
ஓம் ஈச்'வராய நம:
ஓம் பலபுஜே நம:
ஓம் பலஹஸ்தாய நம:
ஓம் ஸர்வகர்ம பலப்ரதாய நம:
ஓம் தர்மத்யக்ஷாய நம:
ஓம் தர்மபலாய நம: 950
ஓம் தர்மாய நம:
ஓம் தர்மபலப்ரதாய நம:
ஓம் பஞ்சவிம்ச'தி தத்வஜ்ஞாய நம:
ஓம் ஸ்தாநகாய நம:
ஓம் ப்ரஹ்மதத்பராய நம:
ஓம் த்ரிமார்க வஸதயே நம:
ஓம் பீமாய நம:
ஓம் ஸர்வதுஷ்ட நிவாரகாய நம:
ஓம் ஊர்ஜஸ்வதே நம:
ஓம் நிஷ்களாய நம: 960
ஓம் சூ'லிநே நம:
ஓம் மாலிநே நம:
ஓம் ஸர்ஜாய நம:
ஓம் நிசா'சராய நம:
ஓம் ரக்தாம்பரதராய நம:
ஓம் ரக்தாய நம:
ஓம் ரக்தமால்யாய நம:
ஒம் விபூஷிதாய நம:
ஓம் வநமாலிநே நம:
ஓம் சு'பாங்காய நம: 970
ஓம் ச்'வேதாய நம:
ஓம் ச்வேதாம்பராய நம:
ஓம் யூநே நம:
ஓம் ஜயாய நம:
ஒம் ஜயபரீவாராய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ரவதநாய நம:
ஓம் கபயே நம:
ஓம் சா'கிநீ டாகிநீ யக்ஷ ரக்ஷோபூத ப்ரபஞ்ஜநாய நம:
ஓம் ஸத்யோஜாதாய நம:
ஓம் காமகதயே நம: 980
ஓம் ஜ்ஞாநமூர்த்தயே நம:
ஓம் யச'ஸ்கராய நம:
ஓம் ச'ம்புதேஜஸே நம:
ஓம் ஸார்வபௌமாய நம:
ஓம் விஷ்ணுபக்தாய நம:
ஓம் ப்லவங்கமாய நம:
ஓம் சதுர்நவதி மந்தரஜ்ஞாய நம:
ஓம் பௌலஸ்த்ய பலதர்ப்பக்நே நம:
ஓம் ஸர்வலக்ஷ்மிப்ரதாய நம:
ஓம் ஸ்ரீமதே நம: 990
ஓம் அங்கத ப்ரியாய நம:
ஓம் ஈச்'வராய நம:
ஓம் ஸ்ம்ருதி பீஜாய நம:
ஓம் ஸுரேசா'நாய நம:
ஓம் ஸம்ஸாரபயநாச'நாய நம:
ஓம் உத்தமாய நம:
ஒம் ஸ்ரீ பரீவாராய நம:
ஓம் பூப்ருதே நம:
ஓம் உக்ராய நம:
ஓம் காமதுஹே நம: 1000.
JAI ANJANEYA!!!


gowthamanappu
gowthamanappu
Latest page update: made by gowthamanappu , May 14 2010, 6:47 PM EDT (about this update About This Update gowthamanappu Edited by gowthamanappu

3303 words added
1 image added

view changes

- complete history)
More Info: links to this page
Started By Thread Subject Replies Last Post
charu_01 ANJANEYAR SAHASRANAMAM 2 May 14 2010, 10:45 PM EDT by Sarnath
Thread started: May 14 2010, 10:21 PM EDT  Watch
Very good for sharing this.
thanks gowtham
1  out of 1 found this valuable. Do you?    
Show Last Reply

Anonymous  (Get credit for your thread)


Showing 1 of 1 threads for this page

Related Content

  (what's this?Related ContentThanks to keyword tags, links to related pages and threads are added to the bottom of your pages. Up to 15 links are shown, determined by matching tags and by how recently the content was updated; keeping the most current at the top. Share your feedback on WikiFoundry Central.)